2.11.11

Har du spørsmål om språk?

Har du spørsmål om språk, finnes det flere steder å henvende seg:
  1. På Korrekturavdelingens Facebook-side blir de aller fleste spørsmål besvart:
    Facebook.com/Korrekturavdelingen
  2. Språkrådet svarer på spørsmål fra publikum: sporsmal@sprakradet.no
  3. Språkteigen.
    Radioprogram på NRK P2 som tar opp språkspørsmål. Det er mulig for lytterne å sende inn spørsmål.
  4. Språket vårt.
    Per Egil Hegge svarer på spørsmål fra Aftenpostens lesere.
(Hentet fra Korrekturavdelingens blogg.)