1.11.10

Dagens nyord i norsk: artotek

Dagens nyord i norsk: artotek

Et artotek er en samling av bildekunst til utlån. Eksempel på bruk: "Vil Moss få et artotek for bildende kunst?"

Første gang registrert i 1970. Dette ordet slo igjennom. I dag har mange kommuner artotek.

Kilde: Nyord i norsk 1945–1970

Stokke kommune har et artotek. det er en samling grafiske bilder som kan sees i biblioteket og lånes av brukere bosatt i kommunen. Samlingen ble opprettet i 1958 ved en donasjon av 50 trykk fra en privatperson i Stokke. Samlingen inneholder nå ca. 300 grafiske blad og representerer ulike grafiske teknikker.

Bibliotekets artotek er å betrakte som en spesialsamling og er ikke underlagt regelen om fri lånerett. Det betyr at bare voksne (over 18 år) med fast bosted i Stokke + offentlige kontorer i Stokke kan låne fra samlingen. Inntil 4 bilder kan lånes pr. gang, og lånetiden er 3 måneder med mulighet for en gangs fornyelse.

Samlingen er søkbar på kunstnernavn og tittel.