21.10.10

Ramsarstatus

Når et område har ramsarstatus, betyr det at det er spesielt viktig for fugler. Ramsar-konvensjonen (egentlig Konvensjonen om våtmarker av internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat) er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker.

Konvensjonen ble vedtatt på et møte mellom 18 nasjoner i Ramsar i Iran 2. februar 1971, og trådte i kraft 21. desember 1975. Deltakerlandene møtes til en deltakerkonferanse hvert tredje år.

10.10.10

Dagens nyord i norsk: kroneruller

Dagens nyord i norsk: kroneruller

En kroneruller er en person som er med på kronerulling.

Første gang registrert i 1960

Kilde: Nyord i norsk 1945–1970