1.6.10

Titulusstrek

Titulusstreken ble brukt i de riktig gode, gamle dager. Og da tenker du kanskje at det til og med var før Facebooks tid. Ja, ikke bare det; vi skal faktisk flere hundre år tilbake.

Titulusstreken var en slags tidlig variant av SMS-språket. Også før tenkte man på å spare plass (og papir/pergament). Titulus er en strek over en vokal for å markere at en etterfølgende bokstav er utelatt.

Man kunne for eksempel skrive "Helges" (se illustrasjon) med en strek over den siste e-en for å spare en n (Helgens). Eller krack (med titulusstrek over a-en) i stedet for kranck.

Teksten fra dødsdans-eksempelet:

Keyseren Suarer.
Beraad nu gud, oc alle Helgens skare
mig tycker døden vil mig icke spare
Saa we er mig som mit hierte vil bryste

Se Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bd. 1, sp. 5ff, art. «Abbreviaturer») for andre forkortelser av ord i skrift.

Eksemplene er fra den gamle danske dødsdansen, som ble trykket på 1550-tallet

Ingen kommentarer: