3.1.10

Doppareda'n eller dopparedagen

I Sverige kalles julaften også for "dopparedagen" eller "doppareda'n", og det henspiller på tradisjonen med at man dypper i gryten. På doppareda'n samles man rundt gryten med varm buljong eller kjøttsuppe. I denne gryten dypper man så brød. Enkelte har hevdet at dette er en etterlevning av gamle hedenske offermåltider.