15.3.07

Penis

Det hettittiske ordet for "mann", pesnas, er beslektet med vårt penis. Det er kanskje ikke så overraskende for mange. I latin betegner ikke bare penis den unevnelige legemsdelen Gud må ha vært full da han skapte, men også "hale". Latinsk penis bubulus kan derfor bety både "oksehale" og "oksepenis". I tidlig indoeuropeisk tid følte åpenbart noen behov for å sette ord på "noe som henger utenpå og dingler", og etter hvert ble betydningen snevret inn.

Ordet penis er beslektet med pensel. Sistnevnte henger ikke og dingler, men ligger godt i hånden og er stiv og brukes når man skal male husvegger, portretter og fruktfat.

Det er mulig at ordet langt tilbake er avledet av den indoeuropeiske verbalroten *pes-, som betydde "gni, skrubbe".

Mer om etymologi (ordenes opprinnelse) finner man i Våre arveord og Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog.

Gå til forsiden