28.8.06

Høyttaler = høyrøstet kvinne

Ordbog over det danske sprog opplyser at ordet høyttaler (da. «højttaler») tidligere ble brukt om en «(meget ell. højrøstet talende) kvinde, især hustru».

Og når vi er i det misogyne hjørnet: Maleren Ludvig Skramstad var en frittalende herremann. Han syntes slett ikke at det var urimelig at kvinner skulle få tale i kirkene. I et brev til Vilhelm Dybwad skrev han:

Slip fruentimmerne til at præke i kirkene såmeget de lyster mod at de lukker sine mundlæder der hvor det behøver fornuft.

Apropos: 2005-reformen innførte «høytaler» med én t som sidestilt med den gode, gamle skrivemåten med to t-er: «høyttaler»

Ordbog over det danske sprog
2005-reformen kan du lese mer om på Korrekturavdelingen.no
Ludvig Skramstads hjemmeside

16.8.06

Det golla meg rått

Noen ganger hender det at man koser seg over andres ulykke. Vi som er oppvokst på Oslos østkant, pleide da å si: «Det golla meg rått!»

I dette uttrykket ligger det underforstått at den som rammes av uhellet, ikke har fortjent bedre. Hvis for eksempel en drittsekk stjal et fotballkort fra deg, og vedkommende like etterpå gikk på trynet, ville det være nærliggende å si: «Det golla meg rått!»

Det hendte at vi også brukte uttrykket uten «rått»: «Det golla meg at Strømsgodset tapte!»

Rå/rått brukes forsterkende i mange sammenhenger: råflott, råbillig, rålekker. Men opprinnelsen til slangverbet golle er det vanskeligere å se. Ingen språkkyndige jeg har vært i kontakt med, kan kaste lys over dette golle-ordet. Siden betydningen av golle er identisk med gosse, er det nærliggende å tenke seg at golle er en forvanskning av gosse, men det er bare en teori.

Et søk i Google på hele uttrykket («det golla meg rått») gir ingen treff. Jeg vet ikke om vår tids barn bruker det. Jeg vet bare at det var vanlig på 60- og 70-tallet. Det er ikke nevnt i Tone Trytis bok «Norsk slang» (1984). I skriftspråket vet jeg bare om ett belegg, og det er i roman en «Kvinne med bananer».

Gå til forsiden

13.8.06

Hvem er fru Blom?

Uttrykket «fru Blom» brukes når man vil moderere noe: Ung og ung, fru Blom. Rik og rik, fru Blom. Slik kan uttrykket varieres i det uendelige:

Erna: Du er så vakker, Roger!
Roger: Vakker og vakker, fru Blom. Jeg ser ut som en hest.

Uttrykket var opprinnelig «piller og piller, fru Blom». Det stammer fra Alex Brinchmanns lystspill «Karusell» (1940). Aase Bye spilte fru Blom. Uttrykket sto opprinnelig ikke i manuskriptet, men ble tilføyd av Per Aabel under en av prøvene. Per Aabel spilte dr. Holm, noe han fortsatt med i de neste årtier, «flere hundrede ganger», som han skriver. Aabel spilte også dr. Holm i Tancred Ibsens filmatisering «Den farlige leken» (1942).

Per Aabel skriver følgende om «Karusell» i sin biografi «Den stundesløse» (s. 66–67):

Så fulgte doktor Holm i Alex Brinchmanns «Karusell», briljant satt i scene av Gerda Ring og med Aase Bye, Lauritz Falk og Harald Schwenzen i de store rollene. Det ble en meget stor suksess og for meg personlig noe nytt. I stillhet hadde jeg en levende modell, det var vår kjære Jibborn Bull, teatrets fornemme sekretær, jeg kunne nesten si grå eminense. Hans tale var alltid langsom, besindig, en liten skarring, pussige pauser, jo, der hadde vi doktor Holm, han som sier: «Piller og piller, fru Blom». En replikk som forresten var min egen oppfinnelse på en av prøvene.
Wikipedia om Alex Brinchmann
Wikipedia om Per Aabel

Gå til forsiden

1.8.06

Nonnefis

En rekke kaker og andre bakverk hadde i eldre tid navn som kunne assosieres med kjønnsorganer eller det nedre fordøyelsessystemet. Nonnefis (da. æbleskive) er et eksempel. Ordet er nedtegnet i Mathias Moths (ca. 1647-1719) håndskrevne ordbok. Nonnefjert et annet. Fettfugl ble flere steder i Danmark uttalt «fittfugl». Opprinnelsen til disse uttrykkene er ukjent. Har noen av disse grovkornede bakverkuttrykkene overlevd?

Du finner ordene i Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog
En dansk artikkel: Fra klenodie til pisallik – grovkornede navne på finbrød
Les mer om æbleskive (nonnefis) i den danske Wikipedia