29.11.06

Skrytepave, juksepave, somlepave

Striden mellom katolikker og protestanter har ført til mye kreativ og følelsesladd språkbruk. Protestantene så på paven som djevelen selv. Derfor er det ikke så rart at ordet «pave» ble brukt nedsettende i mange sammensetninger: skrytepave, juksepave, somlepave.

For noen hundre år siden fantes også et strafferedskap som kaltes for «paven». Det var en trekloss som ble hengt på ryggen til uskikkelige skoleelever. Med den måtte eleven gå rundt i byen, sikkert til spott og spe. Dette kaltes «å bære paven».

Gå til forsiden

1 kommentar:

Kåre sa...

Paven er vel også den giftige/uspiselige delen av "innmaten" i krabbe.

Lenge lurt på hvorfor den ble kalt paven, takk for oppklaring!