30.10.06

Idiom


Et idiom er et uttrykk som er særegent for et språk, det har idiosynkratisk betydning. I det ligger at man ikke kan forstå uttrykkes betydning bare ved å se på enkeltordene i uttrykket.

Ordet idiom skal være kommet inn i norsk via fransk, men i bunnen ligger det greske «idios», som betyr egen, særegen. Idiot (gjøk, tulling, pappskalle, dumrian) har også sin opprinnelse i dette ordet. En «idiotes» var en privatmann (ikke embetsmann), den enkelte mann (i motsetning til staten), en uinnvidd eller ukyndig (i motsetning til en fagmann).

Kjell Ivar Vannebo har samlet en rekke norske idiomer i boken «Katta i sekken og andre uttrykk».

1 kommentar:

Anonym sa...

Hva egentlig kommer disse idiomene fra? noe med historie å gjoore?

katolisk i hodet
hoyvekt på Moss
tippe finsk

Takk!