30.10.06

Idiom


Et idiom er et uttrykk som er særegent for et språk, det har idiosynkratisk betydning. I det ligger at man ikke kan forstå uttrykkes betydning bare ved å se på enkeltordene i uttrykket.

Ordet idiom skal være kommet inn i norsk via fransk, men i bunnen ligger det greske «idios», som betyr egen, særegen. Idiot (gjøk, tulling, pappskalle, dumrian) har også sin opprinnelse i dette ordet. En «idiotes» var en privatmann (ikke embetsmann), den enkelte mann (i motsetning til staten), en uinnvidd eller ukyndig (i motsetning til en fagmann).

Kjell Ivar Vannebo har samlet en rekke norske idiomer i boken «Katta i sekken og andre uttrykk».

23.10.06

Anretningen

Anretningen var et «værelse hvor retterne anrettes før de bæres inn; (mindre) rum mellem kjøkken og spisestue» (Riksmålsordboken).

Den som trodde at anretningen ikke eksisterer lenger, må tro om igjen, for dette rommet lever videre i restaurantbransjen. I en lærebok for servitører heter det: «Anretningen er servitørenes forberedelsesrom, oftest plassert mellom kjøkkenet og det lokalet gjestene oppholder seg i. Her oppbevares alt av dekketøy (det du dekker bordet med), og det servitørene ellers trenger til å gjøre klart i serveringslokalet.»

Det er for øvrig påfallende at forfatteren mente det var nødvendig å forklare ordet «dekketøy».

Gå til forsiden

13.10.06

Juli

Juli måned kan være både våt og varm. Ordet stammer fra selveste Julius Cæsar. Det er egentlig en genitivsform, Julii. Julius’ måned, ville vi sagt på godt norsk. Legg merke til hvordan genitiv av ord som slutter på s, skrives (med apostrof etter s-en). Juli er måneden Julius ble født. Den er oppkalt til ære for keiseren, som innførte den julianske kalender.

------------------------

Genitiv av ord som slutter på s, z og x
Les mer om Gaius Julius Cæsar i Wikipedia