21.9.06

Å junke

Ofte kan det være vanskelig å tenke seg at ord man bruker daglig en gang ikke fantes i det norske språk. Jeg blar i boken Nyord i norsk 1945–75, og blir stadig slått av denne følelsen: jungel, jobbe, privatisere, tenkeboks, fotballenke. En gang var de ikke der.

Dagens ord er verbet junke. Det er registrert første gang i 1970. Det kan leses som et helt annet ord, uttalt med talefeil, men skal uttales noe i retning av dsjønke. Det betyr «å sette sprøyte med narkotika». Og en som junker er selvfølgelig en junkie eller junker.

Junkie brukes nå også generelt om en som er avhengig av noe. Sukkerjunkie, saltjunkie, pokerjunkie osv.

En interessant bruk av ordet så jeg i et TV-program om en kvinne som hele tiden «mistet» barna sine. Jeg mener å huske at det var en fem-seks stykker som døde etter «sykdom» og «ulykker». Hun ble overøst med sympati og forståelse fra familie og naboer. Det ble til slutt avslørt at hun hadde drept barna sine selv. Hun trengte omsorgen og oppmerksomheten fra folk rundt henne. Hun var en «sympathy junkie».

Ingen kommentarer: