9.9.06

Jomfru

I våre dager betegner en jomfru helst en kvinne/jente som ikke har debutert seksuelt. Tidligere var det vanlig at det også betegnet en ugift kvinne. Ordet har sitt opphav i tysk «Jungfrau» (ugift kvinne, i noen sammenhenger også en borgerlig – altså ikke-adelig – kvinne).

Ifølge Etymologisk ordbog (Falk/Torp) kom ordet til dansk på 1200-tallet (sammen med junker).

Men det kan også være et redskap til å stampe for eksempel jord med. Jeg kom i nærkontakt med ei jomfru for første gang da jeg jobbet på Østre gravlund i mine velmaktsdager på begynnelsen av 80-tallet. Vi brukte jomfrua (i kvendesammenheng ville jeg ha skrevet «jomfruen») da vi fylte igjen urnehull etter at urnen var satt ned. Da måtte man stampe jorda sammen for å unngå at den senere sank sammen og lagde en fordypning i bedet eller gresset. Hvorfor dette instrumentet kalles for «jomfrua» overlater jeg til leserne av denne bloggen å finne ut selv.

Linker:
Se Korrekturavdelingens oversikt over anbefalt litteratur
Les hva Wikipedia sier om etymologi

Ingen kommentarer: