28.8.06

Høyttaler = høyrøstet kvinne

Ordbog over det danske sprog opplyser at ordet høyttaler (da. «højttaler») tidligere ble brukt om en «(meget ell. højrøstet talende) kvinde, især hustru».

Og når vi er i det misogyne hjørnet: Maleren Ludvig Skramstad var en frittalende herremann. Han syntes slett ikke at det var urimelig at kvinner skulle få tale i kirkene. I et brev til Vilhelm Dybwad skrev han:

Slip fruentimmerne til at præke i kirkene såmeget de lyster mod at de lukker sine mundlæder der hvor det behøver fornuft.

Apropos: 2005-reformen innførte «høytaler» med én t som sidestilt med den gode, gamle skrivemåten med to t-er: «høyttaler»

Ordbog over det danske sprog
2005-reformen kan du lese mer om på Korrekturavdelingen.no
Ludvig Skramstads hjemmeside

Ingen kommentarer: